Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. pre Českú televíziu


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici