Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ocenenie pre pracovníčku Univerzitnej knižnice UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici