Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Na UMB sa konali celoštátne kolá olympiád


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici