Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Krst nových priestorov Školy u Filipa v areáli UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici