Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Nový projekt na UMB H2020

http://bbonline.sk/novy-projekt-h2020-na-katedre-socialnych-studii-a-etnologie-ff-umb/

http://www.teraz.sk/import/b-bystrica-ucitelia-umb-su-castou-vyskum/205453-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/b-bystrica-ucitelia-umb-promise/28322-clanok.html

http://bystrica.dnes24.sk/bystricki-pedagogovia-sucastou-medzinarodneho-timu-riesi-otazku-mladych-europanov-243556