Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie

Univerzita Mateja Bela otvorí svoje brány uchádzačom

http://bbonline.sk/univerzita-mateja-bela-otvori-svoje-brany-uchadzacom-o-studium/

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/univerzita-mateja-bela-dod/25196-clanok.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: umb@umb.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.