Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednáška o cenovej politike a marketingu na UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici