Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Diskusné večery Ústavu pamäti národa:

Návrat zabratého územia južného Slovenska do ČSR v roku 1945 (26. 1. 2016)

Moderuje Tomáš Klubert, diskutujú Anton Hruboň a Ján Mitáč

https://www.youtube.com/watch?v=6YW_0QwmYto

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici