Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


História plaveckej 24-hodinovky pred miléniom z pohľadu Milana Záborského


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici