Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Projekt Vzdelanie je budúcnosť

Projekt Vzdelanie je budúcnosť spustilo Euroatlantické centrum v BB.

http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1 - vysielanie z 23. apríla 2016


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici