Vo veku nedožitých 79 rokov zomrel vedecký pracovník Miloš Kovačka