Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Významné športpové podujatia roku 2016 z pohľadu športovej diplomacie

Konferencia o športovej diplomacii na UMB

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela uskutoční konferencia pod názvom Významné medzinárodné športové podujatia 2016 z pohľadu športovej diplomacie.

Konferencia bude v stredu 16. novembra 2016 od 9,00 hod.

 Ide už o v poradí druhú  konferenciou zaoberajúcou sa touto problematikou, ktorá sa uskutoční na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

V rámci jej programu vystúpia významné osobnosti z oblasti športovej politiky, športovej diplomacie, médií a v neposlednom rade v poobedňajšom diskusnom paneli aj úspešní slovenskí športovci.

Hlavnou témou konferencie budú nielen významné športové podujatia, ktoré sa konali v roku 2016, ale aj osobné skúsenosti a poznatky ľudí, ktorí pôsobia v oblasti športovej diplomacie, politiky a vrcholového športu.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici