Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vedecká show na UMB

Informácia pre médiá, 27. 9. 2016

Tajomstvá svetla a zvuku budú odhalené. Vedecká show na pôde UMB!

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo druhú sériu Vedeckej show známeho vedca Dr. Michaela Geoffreyho Stephena Londesborougha B.Sc Hons Ph.D.

Vedecká show sa uskutoční na Fakulte prírodných vied UMB 29. 9. 2016 od 9,00 hod. v miestnosti č. F313 na Tajovského ulici 40 v Banskej Bystrici.

Diváci sa budú môcť dozvedieť, že spoločným princípom svetla a zvuku je vlnenie a taktiež sa pozrú na vlastnosti zvukovej a svetelnej vlny a na ich šírenie v rôznych médiách. Zatiaľ čo pri zvukových vlnách ide o šírenie mechanických kmitov a postupné odovzdávanie energie, pri svetle sa jedná o elektromagnetické vlnenie, kde vlnová dĺžka je o niekoľko rádov menšia v porovnaní so zvukom. Vedecká show Michaela Londesborougha bude doplnená množstvom experimentov a názorných ukážok. Zvukovú vlnu si diváci predstavia na Ruben´s tube, kde bude výborne viditeľná dĺžka zvukovej vlny v závislosti na frekvencii tónu a tiež názorne uvidia, že zvuk sa šíri všetkými smermi, teda aj za roh. Dvojrozmerným variantom Ruben´s tube bude pyroboard, na ktorom zvuk z kláves rozhýbe veľké množstvo malých plamienkov do podivných kreácií. Stlačenú vlnu budú môcť účastníci show aj cítiť pomocou zvukového dela. Rovnako budú zhmotnené zvukové vlny pomocou Chladniho obrazcov na tenkej kovovej doske, na ktorej sa po rozvibrovaní usporiadajú zrnká drobného piesku do miest, kde sa aktuálne žiadne vibrácie nevyskytujú, teda do uzlov.

Počas vedeckej show Michael Londesborough taktiež ukáže rôzne svetelné zdroje v rámci viditeľného spektra a vysvetlí ich pôvod. Okrem bežných svetelných zdrojov bude predvedený efekt UV lampy a princíp fluorescencie a fosforescencie.

Vedecká show Svetlo a zvuk vyniká nielen zábavným formátom, ale aj serióznym vedeckým obsahom. Dr. Londesborough sa snaží mladých ľudí nenásilnou formou priviesť k tomu, aby premýšľali o vede a okolitom svete zodpovedne a v súvislostiach. Nenechajte si ujsť úchvatnú Vedeckú show, ktorá sa v rámci propagácie festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016, predstaví v týchto mestách: Košice, Žilina, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica a Bratislava. Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné aktivity.

Odkaz na videoprezentáciu: https://www.youtube.com/watch?v=9myaQXHGeX8


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici