Vážme si svoje telo

Banská Bystrica, 13.01.2016.

Občianske združenie ZADOBE pokračuje vo svojich moderovaných prednáškach aj v roku 2016. V pondelok, 18.01.2016 o 17:00, v Aule Rotunde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela organizuje podujatie Vážme si svoje telo. Na podujatí vystúpi so svojou prednáškou MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda PhD

V rámci projektu Uvedomelá mládež organizácia ZADOBE spolu s Ekonomickou fakultou UMB a iPlatformou pripravili ďalšiu zo série prednášok, tentokrát na tému Vážme si svoje telo. Na otázky ako sa regenerovať, vyhnúť sa závažným civilizačným ochoreniam a možnosti vyliečenia sa z nevyliečiteľných chorôb odpovie hosť MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda PhD.

Ľudský organizmus je veľmi dômyselne usporiadaný a každý detailný pochod prispieva k fungovaniu jednotlivých orgánových systémov, tak aby z toho jedinec maximálne profitoval.


MUDr. et. MVDr. Jozef Škarda PhD,

  • 2002-2012 Lekár na Ústave diagnostickej a molekulárnej patológie LF UPOL a FN Olomouc
  • doktor medicíny s druhou atestáciou kandidát vied
  • oblasti záujmu: onkopatológia, experimentálna patológia, molekulárna patológia. .

Vstup je ako vždy voľný.


Dnešná doba je hektická, každý sa náhli, aby uspokojil potreby seba a svojich najbližších. Odpoveďou na takýto druh života sú najmä civilizačné choroby, s ktorými sa stretávame deň čo deň. Verím, že táto prednáška mi ukáže ako sa mám v tomto uponáhľanom svete o svoje telo postarať, aby som sa nestal len ďalším menom na zozname chorých ľudí." Uvádza študent Matúš


Za poskytnutie priestorov, ako aj celkového vybavenia, patrí poďakovanie Ekonomickej fakulte UMB a spoločnosti iPlatforma.

Podujatie je súčasťou projektu Uvedomelá mládež, ktorého cieľom je okrem iného zvyšovať kompetencie mladých ľudí na zapájanie sa do aktívneho občianstva. Projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Viac o organizácii ZADOBE
ZADOBE je občianske združenie, ktoré sa venuje práci s mládežou z hľadiska jej komplexného rozvoja a budovania zručností, hodnôt a vyváženého životného štýlu. Víziou združenia je vytvoriť sieť uvedomelých mladých ľudí, ktorí sa rozvíjajú a osobnostne rastú, ktorým nie je ľahostajné verejné dianie a ktorí vedú vyvážený pracovný a osobný život.

Svojimi aktivitami ZADOBE prispieva k dosiahnutiu úspechu a spokojnosti mladých ľudí. Aktivity sú organizované buď na vybraných základných a stredných školách, kde sú určené len daným žiakom a študentom, alebo na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, kde sú otvorené širokej verejnosti.

Od svojho vzniku v marci 2013 do júna 2015 zorganizovalo združenie takmer 50 otvorených podujatí na rôzne témy a 9 moderovaných diskusii so zaujímavými osobnosťami.

Bližšie informácie nájdete na :  www.zadobe.sk

Kontakt: Mária Murray Svidroňová, ZADOBE, zadobe@zadobe.sk, 0905 309 505.