https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

UMB navštívil čínsky veľvyslanec na Slovensku

Informácia pre médiá, 15. 3. 2016

V utorok 15.3. 2016 navštívil Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. Lin Lin. Prednáška na tému ,,slovensko – čínske vzťahy" bola organizovaná spolkom Centrum národov Slovensko.

V úvode prednášky J.E. Lin Lin poukázal na ekonomickú stabilitu Číny. Čo sa týka rozvoja ekonomiky, uviedol, že od 70. rokov 20. storočia do roku 2010 Čína zaznamenala obrovský ekonomický nárast, čo ju stavia do pozície druhej najväčšej ekonomiky na svete. Tento progres je pripisovaný práve smerom ako infraštruktúra, kultúra a hlavne ekonomika. Tvrdí, že ekonomika dosiahla tzv. ,,new normal" (nový štandard), ktorého ukazovatele udávajú štatistiky o hrubom domácom produkte Číny, ktorý sa vyšplhal až na 10 triliónov amerických dolárov. Čína však v tomto trende zotrváva, aj napriek rôznej kritike a stanovuje si nové a vyššie ciele. Čínsky veľvyslanec priblížil študentom, že rozvoj čínskej ekonomiky a Číny ako takej, tiež spočíva v rozvoji železníc, rýchlostných vlakov a v každoročnom vytváraní takmer 10 miliónov pracovných miest pre viac ako 7 miliónov absolventov.

V poslednej časti prednášky sa čínsky veľvyslanec vyjadril k zahranično-politickým vzťahom Číny s krajinami Európy a strednej Ázie. Poukázal na tvz. hodvábnu cestu, ktorá vedie z Číny do Európy, cez strednú Áziu. Táto cesta prináša ekonomický prospech pre obe strany, dôkazom čoho je ekonomický obrat medzi Čínou a európskymi krajinami približne 60.2 miliardy eur, za rok 2014. Slovenská republika má približne 6 miliardový podiel na tomto celkovom obrate. Čínsky veľvyslanec poznamenal, že práve tieto výsledky môžeme pripísať rôznym typom konferencii, vyjednávaní a rokovaní medzi štátmi. Prednášku študenti aj hostia hodnotili úspešne.