Stredoškoláci sa môžu stať časticovými fyzikmi

Tlačová správa, 10. 2. 2016

Stredoškoláci sa na chvíľu stanú časticovými fyzikmi

Fakulta prírodných vied UMB opäť pozýva študentov stredných škôl na jedinečné podujatie Masterclasess.

V priestoroch Fakulty prírodných vied UMB na Tajovského ul.40 sa bude

15. februára 2016 od 9,00 hod. konať už 12. ročník Medzinárodných majstrovských tried z časticovej fyziky.

Je to podujatie pre stredoškolákov, v ktorom si môžu vyskúšať prácu časticových fyzikov. Po prednáškach skúsia analyzovať skutočné dáta pochádzajúce z experimentu ATLAS na LHC v CERNe.

V dátach sa bude identifikovať Z bozón, Higgsov bozón a gravitóny. Svoje výsledky si učastníci prediskutujú s inými skupinami a vedcami v CERNe prostredníctvom videokonferencie. Vo videokonferencii sa naši účastníci spoja so študentami v Miláne, Londýne, Pavii a Barcelone.
Program Masterclasses je organizovaný Medzinárodnou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky.

Masterclasses na UMB: http://sparc.fpv.umb.sk/kat/kf/mcumb/
Hlavná medzinárodná stránka Masterclasses http://www.physicsmasterclasses.org
Facebook: https://www.facebook.com/InternationalParticlePhysicsMasterclasss/

Kontaktná osoba:

p. Darina Frindtová

048/446 7 202

Katedra fyziky