https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Seminár s Návratom

Informácia pre médiá, 11. 10. 2016

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB je partnerom jedinečného seminára

KEĎ SA NARODÍŠ, MÁŠ ŽIŤ V RODINE II.

Seminár podporujúci prevenciu odoberania a opúšťania najmenších detí

Opustenie dieťaťa, prípadne jeho separácia od rodičovskej osoby, vo veku 0-1 rok má podľa výskumov mozgu, praxe psychológov, sociálnych pracovníkov a terapeutov zo zahraničia i Slovenska katastrofické následky na vývin dieťaťa. Raná trauma, prípadne komplexná vývinová trauma znižuje kvalitu života dieťaťa, jeho možnosti a začlenenie do spoločnosti. Investujme spolu do dňa, ktorý nás môže posilniť, povzbudiť, ale aj lepšie pripraviť na prácu, ktorú dennodenne robíme. Investujme svoju dospelosť a odbornosť do detstva detí, ktorým hrozí, že nebudú žiť v rodine.

Kedy: 19.10.2016, 9:00-16:00

Kde: Radnica Banská Bystrica
Okruhy seminára:

služby a podpora pre tehotné ženy zo zraniteľných skupín (ľudia z terénu, zo sociálnych zariadení, ale aj klientky)

služby a podpora pre rodičov s malými deťmi zo zraniteľných skupín

možnosti zmierňovania ranej traumy detí po opustení/separácii od rodičovskej osoby

Seminár prinesie užitočné informácie pracovníkom komunitných centier, terénnym sociálnym pracovníkom, rodinným asistentom, obecným sociálnym pracovníkom, pracovníkom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pracovníkom miest a obcí v tejto oblasti, študentom odborov sociálna práca a psychológia, pracovníkom zariadení pre rodiny s deťmi zo zraniteľných skupín: krízové centrá, detské domovy poskytujúce pomoc tehotným ženám a rodičom v sociálnom ohrození, materské a rodinné centrá, mimovládne organizácie, akreditované subjekty,...

Seminár organizuje Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti 10.výročia (svojich) služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na území mesta Banská Bystrica spolu s ďalšími partnermi: Katedra sociálnej práce PgF UMB v Banskej Bystrici a Komunitná Nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica, pod záštitou primátora mesta Jána Noska.

Viac informácií nájdete na stránke www.navrat.sk