https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Seminár o Service learningu

Informácia pre médiá, 2. 11. 2016

Na pôde Univerzity Mateja Bela sa uskutoční seminár o stratégii service learning, ktorá spája vzdelávanie so službou v komunite (dobrovoľníctvom).

Seminár sa uskutoční v stredu 9. novembra 2016 o 14,00 hod. na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho ulica 1

Service learning je vo väčšine krajín etablovaná vzdelávacia a učebná stratégia, rozvíjaná v prostredí základných, stredných a vysokých škôl, ale aj v rámci neformálneho vzdelávania. Úzko súvisí s konceptom komunitných škôl a napĺňaním tretieho poslania univerzít. Umožňuje prepájať teóriu a prax, rozvíjať nielen profesijné, ale aj kľúčové kompetencie a občiansku angažovanosť , posilňovať interdisciplinárnu spoluprácu, spoluprácu školy a praxe.

Univerzita Mateja v Banskej Bystrici rozvíja túto stratégiu už niekoľko rokov a v tejto oblasti patrí medzi lídrov v Strednej Európe. Zaraďuje sa tak medzi významné univerzity, ako sú napr. univerzita v Bologni či Bueonos Aires, ktoré svoje súčasné poslanie vnímajú nielen v úlohe vzdelávania a výskumu, ale rovnako dôležitú rolu pripisujú tomu, aby tieto procesy boli prepojené s potrebami komunity, v ktorej pôsobia.

Na seminári Vám predstavíme skúsenosti s touto stratégiou v zahraničí ale aj v našom prostredí a budeme diskutovať o možnostiach jej rozvoja na Slovensku. Seminár je určený pre učiteľov a učiteľky základných, stredných a vysokých škôl, pracovníkov a pracovníčky s mládežou, výchovných poradcov a poradkyne a ostatných ľudí pracujúcich v systéme formálneho a neformálneho vzdelávania.

Pre účasť na seminári sa prosím zaregistrujte na linku v pozvánke alebo na tomto linku: https://goo.gl/gTWIL6