Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Registrácia na Týždeň dobrovoľníctva

Informácia pre médiá, 3. 6. 2016

Zúčastnite sa Týždňa dobrovoľníctva – ako dobrovoľník, ako organizácia, ktorá ponúka dobrovoľnícke aktivity, alebo ako partner! Zaregistrovať sa môžete už dnes.

Týždeň dobrovoľníctva 2016 sa už tradične uskutoční v dňoch 16. až 22. septembra. Tento rok sa budú do Týždňa dobrovoľníctva zapájať aj ostatné kraje na Slovensku, kde budú akciu organizovať krajské dobrovoľnícke centrá. Máte možnosť byť súčasťou celoslovenskej dobrovoľníckej akcie.

Do Týždňa dobrovoľníctva sa môžete zapojiť, ak ste mimovládna nezisková organizácia, verejná organizácia, samospráva, neformálna skupina občanov alebo firma. Pripravte dobrovoľnícke aktivity, ktoré prispievajú k riešeniu konkrétnej situácie priamo vo Vašej organizácii, komunite, či meste a prilákajte dobrovoľníkov k ich realizácii. Zaregistrovať sa môžete už dnes na stránke: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/tyzden-dobrovolnictva

Vlani sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1891 dobrovoľníkov v 81 organizáciách po celom Banskobystrickom kraji, ktorí odpracovali spolu 9733 hodín, bez nároku na honorár. Keby sme prerátali ich prácu minimálnou hodinovou mzdou, tak dobrovoľníci pomohli svojim komunitám prácou za 21 256 Eur. Týždeň dobrovoľníctva organizuje Centrum dobrovoľníctva, ktoré spolupracuje s Katedrou sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UMB. Významnou aktivitou Katedry sociálnej práce je organizovanie dobrovoľníckej práce študentov a študentiek.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici