Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prednášky profesora ekonómie na EF UMB

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela - srdečne pozýva širokú verejnosť na prednášky poprednej osobnosti európskej ekonómie, profesora Rolanda Vaubela, ktorého na univerzitnej pôde privítame už druhýkrát.

Roland Vaubel je profesorom ekonómie na Univerzite v Mannheime. Študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Univerzite v Oxforde, na Univerzite Columbia v New Yorku a na Univerzite Kiel. Pôsobil ako profesor ekonómie na Erazmovej Univerzite v Rotterdame, ako profesor medzinárodnej ekonómie na Univerzite v Chicagu. Je členom poradného zboru Nemeckého federálneho ministerstva ekonómie a technológii. Je editorom renomovaného vedeckého časopisu „Review of International Organization" a členom renomovaných redakčných vedeckých periodík „European Journal of Political Economy"; „Constitutional Political Economy" a „Kato Journal". Je členom akademickej poradnej rady Inštitútu pre ekonomické záležitosti v Londýne.

Prednášky pána profesora R. Vaubela sa uskutočnia v termíne od 4. októbra 2016

do 6. októbra 2016 , ktoré budú prezentované v anglickom jazyku.
1/ EKONOMICKÁ TEÓRIA BYROKRACIE - 4. októbra 2016 - 12:15 – 13:35 hod.

(EF UMB, aula Rotunda, nová budova)
2/ POLITICKÁ EKONÓMIA ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN - 5. októbra 2016 - 13:50 – 15:10 hod.

(EF UMB, aula Rotunda, nová budova)
3/ ANALÝZA EURÓPSKEJ ÚNIE Z POHĽADU TEÓRIE VEREJNEJ VOĽBY - 6. októbra 2016

12:15 – 13:35 hod.

(EF UMB, Slávnostná aula, hlavná budova)

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici