Prednáška Koncept inteligentných miest a regiónov

Informácia pre médiá, 7. 11. 2016

Vážení kolegovia a kolegyne,

pozývame Vás na prednášku prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka, dr. h. c. s názvom Koncept inteligentných miest a regiónov, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2016

o 13:00 v miestnosti č. 313 na FPV UMB na Tajovského 40 v B. Bystrici.

Prof. Svítek je uznávaným odborníkom v oblasti Smart Cities a prezidentom Czech Smart City Cluster.

Zástupcov médií pozývame na krátky brífing pred prednáškou

10. novembra o 12,30 hod. pred prednáškovou miestnosťou 313. K dispozícii Vám budú:

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský PhD., rektor UMB

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied UMB

Prof. Miroslav Svítek, dr. h.c.

Koncept inteligentných miest a regiónov (Smart City, Smart Region) sa snaží vhodným spôsobom využívať moderné technológie tak, aby dochádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi odvetviami (doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, správa budov, atd.) s ohľadom na energetickú náročnosť a kvalitu života obyvateľov v danom meste, či regióne. Aplikácie môžu byť rozdelené na cieľové a druhové. Cieľové aplikácie sa snažia optimalizovať energetickú spotrebu, zlepšiť čistotu ovzdušia, znížiť hlukovú záťaž, regulovať dopravu, atď. Druhové aplikácie, naopak, podporujú genetický kód daného územného celku, t.j. jeho vlastnú historickú, kultúrnu, ekologickú, či estetickú podstatu. Požívatelia inteligentných miest sú občania, ktorí interagujú s rôznymi druhmi inteligentných systémov, ktoré minimalizujú použité zdroje a zvyšujú efektivitu mestských infraštruktúr. Význam slova „smart" je možné vnímať vo vyváženej väzbe medzi človekom a technickými systémami. Inteligentné riešenia musia robiť mestá viac humánnymi a nie len technologicky pokročilými. Okolo problematiky inteligentných miest prirodzene vznikajú interdisciplinárne tímy, ktoré v sebe zahŕňajú tak aj odborníkov z humanitných a ďalších vied.