Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Návštevy veľvyslancov na SR

Informácia pre médiá, 7. 11. 2016

Univerzitu Mateja Bela navštívia veľvyslanci Francúzska a Nemecka na Slovensku

Pozvanie na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici prijali J.E. Christophe Leonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku a J.E. Dr. Joachim Bleicker, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecka na Slovensku.

J. E. Christophe Leonzi navštívi UMB v stredu 9. novembra 2016. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB bude prednášať na tému Ako získať späť občanov pre európsky projekt: Prínos Francúzska Slovenska. Prednáška sa uskutoční v aule FPVaMV na Kuzmányho ulici o 12,00 hodine.

J.E. Dr. Joachim Bleicker, veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecka na Slovensku navštívi UMB v pondelok 14. novembra 2016. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB bude prednášať na tému Život a práca diplomata.

Prednášky sa uskutočnia v aule FPVaMV na Kuzmányho ulici o 10,30 hod.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici