Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Národný konvent o EÚ

Informácie pre médiá, 25. 4. 2016

Aké sú výzvy slovenského predsedníctva v Rade EÚ?

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Euroatlantickým centrom a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Vás srdečne pozývajú na Národný konvent o EÚ

na tému „Výzvy slovenského predsedníctva v Rade EÚ".

Hostia diskusie:

Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ,

Peter Terem, prodekan pre vedu a výskum a vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB,

Martin Klus, poslanec NR SR, poslanec MsZ Banská Bystrica

Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka euractiv.sk

Národný konvent o EÚ sa uskutoční 26. 4. 2016 o 10.30 v AULE FPVaMV.
Podujatie sa uskutoční v rámci predmetu Aktuálne otázky.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici