Medzinárodná konferencia o právach detí

 

Tlačová správa, 7.4. 2016

Ohrozenie detí a mládeže, dodržiavanie ich práv a rôznych foriem pomoci

to sú témy medzinárodnej konferencie na pôde UMB

V Banskej Bystrici sa 13. a 14.4. 2016 stretnú na medzinárodnej konferencii odborníci a odborníčky z akademickej pôdy a praxe, aby spoločne diskutovali o tom, aké sú nové výzvy v oblasti ochrany detí a mládeže v európskom priestore. Súčasťou konferencie sú štyri prednášky od odborníkov na Slovensku, v Nórsku, Poľsku a Českej republike a 18 workshopov na témy ohrozenia detí a mládeže, dodržiavania ich práv či rôznych foriem pomoci zo strany profesionálov.

Konferenciu organizuje Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Lillehammer University College v rámci projektu spolufinancovaného z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.