https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách

Na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa bude hovoriť o úlohe inteligentných ľudí v mestách v rôznych regiónoch. V dňoch 29. a 30. augusta 2016 sa tu uskutoční medzinárodný workshop s odborníkmi zo zahraničia.

Hlavným cieľom atraktívneho medzinárodného vedeckého podujatia je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu za účasti svetových, európskych a slovenských vedeckých kapacít na mimoriadne aktuálnu tému s celoeurópskym presahom – problematiku inteligentných miest a kľúčovú rolu inteligentných ľudí v nich.

Presný program workshopu s hosťami a témami, ktorým sa budú venovať nájdete v prílohe.