Divadlo a poézia krajanov

Informácia pre médiá, 7. 7. 2016

Divadlo a poézia mladých krajanov

V rámci cyklu Univerzita mestu – mesto univerzite sa v pondelok 11. júla 2016 o 14.30 hod. predstavia v Cikkerovej sieni historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici účastníci dvoch umelecky zameraných vzdelávacích pobytov.

Mladí Slováci z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny sa predstavia umeleckým prednesom a divadelnými workshopmi, ktoré budú výsledkami ich pobytu na Letnej škole mladých divadelníkov a na Detskej krajanskej univerzite. Obe aktivity zabezpečuje Metodické centrum UMB v gescii MŠVVaŠ.

Pre Banskobystričanov je to výnimočná príležitosť spoznať kultúru a umenie našich krajanov, ktorí si svoju slovenskosť dokázali udržať vo svojich zahraničných domovoch aj po viac ako 200 rokoch.