Diskusie o dobrovoľníctve

Pozývame Vás na podujatie DOBROVOĽNÍCTVO

Zoznám sa, podiskutuj, vyskúšaj, pozri si výstavu o dobrovoľníctve

Podujatie sa uskutoční 18. a 19. februára 2016 v obchodnom centre Europa v Banskej Bystrici.

V rámci podujatia budete môcť diskutovať o dobrovoľníctve s členmi Spoločnosti SPOSA, združenia Slatinka, centra Úsmev ako dar, Centra dobrovoľníctva, s členmi Katedry sociálnej práce PF UMB.

Svoje aktivity odprezentujú DD a DSS Senium, Vydra, KC Sásová/Fončorda, o.z. Mačky.

Počas diskusie so zástupcami Katedry sociálnej práce PF UMB sa budete môcť rozprávať s Alžbetou Brozmanovou Gregorovou, ktorá predstaví ako sa študenti a študentky UMB zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, ale aj v rámci niektorých predmetov na UMB ako súčasť koncepcie service learning.