https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Detská univerzita 2016

Informácia pre médiá, 4. 5. 2016

Aj tento rok do univerzitných lavíc zasadnú žiaci základných škôl

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartuje dňa 4.júla 2016 10. ročník Detskej univerzity UMB.

Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú žiaci základných škôl stretávať od 4.7. do 15.7.2016 vo veku od 9 – 15 rokov.

Jednotlivé témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí učitelia fakúlt
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na:

Rastlinnú a živočíšnu ríšu

Medzinárodný obchod

Informačno-komunikačné technológie

Pohybové aktivity, ktoré spestrí športová olympiáda

Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole ako aj priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujímavým otázkam.

Záštitu nad DU UMB 2016 prevzal:

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

rektor UMB

MUDr. Ján Nosko

primátor mesta BB

Odborný garant DU UMB 2016:

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

Viac informácií:

www.du.umb.sk