Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Aktivity pre krajanov

Informácia pre médiá, 26. 7. 2016

Aktivity pre krajanov žijúcich v zahraničí

Už najbližší víkend sa začínajú dve krajanské aktivity, ktoré organizačne zabezpečuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V sobotu 30. júla sa v Liptovskom Jáne stretne viac ako 50 krajanských študentov a pedagógov na Letnom tábore mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO. Mladí krajania navštívia a spoznajú viaceré lokality aj javy zapísané do zoznamov UNESCO - Spišský hrad a Žehru, Levoču, Vlkolínec, jaskyne, artikulárny kostolík v Leštinách, ale aj terchovskú muziku na Jánošíkových dňoch v Terchovej. Všetky tieto javy budú interaktívnymi a zážitkovými formami skúmať, spoznávať – a zapamätávať si. Letný tábor mladých výskumníkov, ktorý organizujeme v gescii MŠVVaŠ SR, ukončí svoj program v nedeľu 7.augusta.

V nedeľu 31. júla v susednej Demänovskej doline začína Krajanské leto, v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okolo 80 krajanov väčšinou z krajín západnej Európy absolvuje poznávací a vzdelávací program, počas ktorého navštívia nielen najbližšie okolie, ale aj Oravský hrad a Slanický ostrov na Oravskej priehrade, Demänovskú jaskyňu, Čiernohronskú železničku a Lesnícky skanzen vo Vydrove, ale aj program slávností v Terchovej. Krajanské leto potrvá do soboty 13. augusta. V stredu 3. augusta príde mladých krajanov navštíviť aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, JUDr. Varšo.

Podstatou oboch aktivít je činnosť v zmiešaných súťažných družstvách - spolupráca na súťažných úlohách a pozitívna motivácia vedie mladých krajanov k prirodzenej komunikácii v spoločnom slovenskom jazyku.

Viac informácií poskytne: PhDr. Zuzana Drugová, programová manažérka

Zuzana.drugova@umb.sk


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici