Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Sadzobník

Sadzobník poplatkov úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Rozmnožovanie:

1 strana:

Informácia poskytnutá na CD:

 

Poštovné poplatky:

Poštovné poplatky sa riadia aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty a. s..
Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úprav platných cien.