Work-life balance

Work-life balance

Tréning time a stres manažmentu

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 hodín
 • Cena: 50,- eur
 • Cieľ kurzu: Stále na nič nemáte čas? Nič nestíhate? Ste z toho v strese? Chcete zvýšiť svoju produktivitu? Chcete si dopriať viac času? Efektívnym plánovaním, riadením svojho času a flexibilným reagovaním na stresové situácie zvýšite svoje šance v ďalších výzvach svojho života – v práci, v súkromí a všeobecne vo vzťahoch so svojím okolím. Cieľom kurzu je zážitkovou formou získať poznatky o strese, jeho príčinách a dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania a tiež naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie a efektívne manažovať svoj čas.
 • Obsah kurzu: stres, identifikácia vlastných stresorov, Typy stresových situácií, Krátke relaxačné cvičenia a aktivačné techniky, Efektívna organizácia času, Stanovenie si cieľov, Krivka koncentrácie, výkonnosti a biorytmusu, Zlodeji času a eliminácia
 • Absolvent kurzu: Získa vedomosti, schopnosti na identifikovanie a zlepšenie nedostatkov v plánovaní svojho času. Implementovaním poznatkov postrehne zreteľnú úsporu času a bude schopný riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Zvládne špecifikovať príčiny a prejavy stresu u seba a zvoliť efektívne copingové stratégie na jeho zvládnutie. Na základe týchto zručností bude absolvent výkonnejší, pokojnejší v pracovnom aj súkromnom živote tzv. work-life balance.
 • Lektorka: PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. – lektorka je vysokoškolská učiteľka s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých v školstve, ale aj v súkromnom sektore. Vedie tréningy zamerané na rozvíjanie sociálnych zručností (sebapoznanie, asertivita, rozvoj komunikačných zručností) a zvládanie záťažových situácií.
 • Prihláška na kurz

ČAS JE TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME!

Referencie

 • S lektorkou sme boli veľmi spokojné, hodnotíme ju výborne po všetkých stránkach. Toto bolo moje najlepšie školenie v živote.
 • Výborný lektorský prístup, plno znalostí z rozličných oblastí a hlavne z psychológie. Priateľská a otvorená atmosféra.
 • Inšpirácia v plánovaní. Osobne mi najviac pomohlo, čo sa týka komunikácie s ľuďmi, ktorí chcú mať moc a ovládať. Ďakujem za pripomenutie priorít a za veľmi priateľský a ľudský spôsob prednášania. Skvelé, že diskutujeme a že je to interaktívne a učíme sa aj vzájomne.