MS Excel

MS EXCEL I

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cena: 80,- eur
 • Cieľom kurzu je oboznámiť sa s prostredím MS Excelu a so základnými nástrojmi MS Excelu.
 • Obsah kurzu: Popis prostredia MS Excel, nastavenia základných volieb v programe. Základné pojmy a činnosti: zošit, hárok, stĺpec, riadok, bunka. Typy údajov, ich vkladanie a úprava. Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie. Formátovanie údajov. Vzorce a funkcie: princíp výpočtov, kopírovanie vzorcov, absolútne a relatívne adresovanie, základné funkcie (súčet, priemer, maximum, minimum, počet buniek, logická funkcia IF). Práca s rozsiahlymi údajmi: zobrazenie, zoradenie, filter. Tvorba a úprava grafov. Príprava výstupov a tlač.

 • Absolvent kurzu bude vedieť samostatne vytvoriť a upraviť jednoduché tabuľky v programe MS Excel, použiť v nich základné vzorce a funkcie, zobraziť a upraviť údaje v grafe, pripraviť tabuľku na vytlačenie.

 • RNDr. Katarína Sebínová, PhD. - lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.
 • Prihláška na kurz

 

MS EXCEL II

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cena: 80,- eur
 • Cieľom kurzu je využívať efektívnym spôsobom nástroje programu MS Excel na zjednodušenie a urýchlenie práce v programe. Oboznámiť sa s rozšírenými možnosťami vytvárania a upravovania údajov v tabuľke, s pokročilým používaním vzorcov a funkcií, tvorbou grafov, spracovávaním zoznamov a databáz, s prácou s kontingenčnou tabuľkou a tvorbou formulárov.
 • Kurz je určený používateľom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel, využívajú vzorce a poznajú základné funkcie, jednoduché možnosti formátovania údajov, poznajú základné činnosti pri tvorbe grafov a tlači dokumentov.

 • Obsah kurzu: Rozšírené možnosti formátovania, podmienené formátovanie, overovanie údajov. Prepojenie hárkov a zošitov. Rôzne spôsoby kopírovania, vytváranie radov.

 • Vzorce a funkcie: zložitejšie výpočty, pomenovanie buniek a oblastí, vybrané funkcie: logické, textové, dátumové, vyhľadávacie. Vkladanie a úprava vnorených funkcií. Spracovanie zoznamov a databáz: zoradenie, filtrovanie, medzisúčty, databázové funkcie. Zabezpečenie zošitu a hárku. Pokročilá práca s úpravou grafov. Kontingenčné tabuľky a grafy. Tvorba a úprava formulárov.
 • Lektorka: RNDr. Katarína Sebínová, PhD. - lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.
 • Prihláška na kurz

 

Referencie

Pozitívne hodnotím praktické ukážky, spolupráca s lektorkou, osobný prístup."

Veľmi dobrý dojem mám, dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré určite využijem."

Dobre pripravené a prehľadné podklady ku kurzu, ku ktorým sa môžem kedykoľvek vrátiť."