Majster pódií

Majster pódií

Tréning komunikačných a prezentačných zručností

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cena: 70,- eur
 • Kurz je zameraný na tréning komunikačných a prezentačných zručností. Počas kurzu sa účastníci zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu a možnosti eliminácie nežiaducich, či rušivých komunikačných prvkov.
 • Obsah kurzu: verbálna a neverbálna komunikácia, možnosti eliminácie trémy, obsah a priebeh prezentácie, praktický nácvik prezentácie a spätná väzba
 • Lektor: Mgr. Robert Sabo, PhD. – lektor s bohatými skúsenosťami v oblasti vedenia tréningových programov zameraných na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností.

 • Absolventi kurzu sa oboznámia a budú pripravení využívať niekoľko základných možností eliminácie nežiaducich, rušivých prvkov v samostatnom prejave. Oboznámia sa s kľúčovými odporúčaniami ako zvládnuť primeraným spôsobom samostatný prejav, napr. aj formou prezentácie.
 • Prihláška na kurz

STAŇTE SA MAJSTROM PÓDIA - KOMUNIKUJTE EFEKTÍVNE A PREZENTUJTE ÚSPEŠNE!

 

Referencie

 • Kurz nadmieru splnil moje očakávania, lektor bol profesionál vo svojej oblasti.
 • Odbúral som trému a naučil som sa techniky ako prezentovať.
 • Na dnešnom kurze komunikačných zručností sa vyvinula super atmosféra a ako povedal šéf + kolega: chovali sme sa ľudsky a roztopili nejaké ľady medzi sebou. :)
 • Školenie sa mi páčilo a bolo prínosné, hlavne z pohľadu teambuildingu a vlastného poznávania.
 • Dnes som zistil, že človek môže absolvovať 1000x komunikačné školenia a vždy sa má čo učiť.
 • Budoval som vlastný strach, lektor Robo uvoľnil atmosféru a vydržalo to celý čas. Zblížili sme sa ako kolektív a zistili sme svoje slabšie aj silnejšie miesta pri prezentovaní.