Ako zvládnuť stres

stres, syndróm vyhorenia, relax

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Referencie

  • Vzdelávacie aktivity sú inovatívne, využívajúce metódy zážitkového učenia s reálnym prínosom pre aplikačnú prax.
  • Lektorka je veľmi profesionálna, má príjemné vystupovanie, dokáže promptne reagovať vzniknuté situácie počas vzdelávacích aktivít, ako aj prispôsobiť program potrebám skupiny.

 

Kontakt

Mgr. Jana Štefániková

  jana.stefanikova@umb.sk   048/446 1137   +421 907 790 706