Kurzy pre verejnosť

Tréningové programy sú zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností komunikácia, asertivita, prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, sebapoznanie, sebapresadenie, riešenie problémov a konfliktov, vedenie ľudí a iné.

  • Miesto konania kurzov: Rektorát, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.
  • Doklad o ukončení: Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Jana Štefániková

referentka marketingovej komunikácie  jana.stefanikova@umb.sk   048/446 1137   +421 907 790 706