Ponuka kurzov a teambuildingu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností. Vzdelávacie aktivity sú lektorované vysokoškolskými pedagógmi fakúlt UMB a externými lektormi. Jednotlivé kurzy budú otvorené v prípadne záujmu minimálne 10 uchádzačov. O presných termínoch realizácie vzdelávania Vás budeme priebežne informovať emailom.

Harmonogram kurzov

27. 1. 2020 Excel I. a Excel II. - prihlasovanie už ukončené

13. 2. 2020 Komunikačné zručnosti pre stredný a nižší zdravotnícky personál - prihlasovanie už ukončené

Pripravujeme Zvládanie pracovnej záťaže (stres, syndróm vyhorenia, relax)

Plánujeme Spoznaj sám seba a Efektívne spôsoby komunikácie