Aktuálne logo UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici začína akademický rok 2015/2016 s novým logom. Tvorí ho skratka názvu, ktorá je v povedomí odbornej a laickej verejnosti zakorenená. Moderné prvky, nový typ písma a zmena farebnosti odrážajú vôľu čo najviac sa priblížiť k súčasným trendom a vytvoriť modernú, dynamickú, dlhodobo využiteľnú značku.

Pôvodný logotyp sa, v duchu univerzitnej tradície, bude používať aj naďalej pri významných momentoch života akademickej obce. Pri iných príležitostiach bude viditeľný v kombinácii s novým logom.

Logo na použitie organizáciou mimo súčastí UMB sa vydáva na presne stanovený účel:

Kontakt:

 • Rektorát UMB
  Referát marketingovej komunikácie
  Národná 12
  974 01 Banská Bystrica
  Tel.: 048/446 1164
  mail: marketing@umb.sk

Použitie nového loga UMB

Dizajn manuál UMB 2015.pdf (7372 KB)
Aktuálne logo UMB

Ďalšie varianty nového loga UMB

Aktuálne logo UMBAktuálne logo UMB
Aktuálne logo UMBAktuálne logo UMB