Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Tvorba a manažment projektov

Tvorba a manažment projektov

Referát celoživotného vzdelávania organizoval kurz Tvorba a manažment projektov.


Absolventi majú predstavu, kde a ako môžu hľadať vhodné grantové schémy. Sú schopní formulovať svoje zámery a ciele tak, aby projekt zaujal a bol úspešný pri hodnotení. Vedia naplánovať aktivity v projekte, jednotlivé výstupy a dopad samotného projektu na odbornú či laickú verejnosť. Vedia vytvoriť vhodný rozpočet projektu a formulovať ostatné časti návrhu projektu.

Informácie o kurze

  • Lektorka: Ing. Ivana Kýpeťová
  • Termín kurzu: 10. – 11. 2. 2017
  • Metódy vzdelávania: interaktívna prednáška, praktický tréning, modelové situácie
  • Cieľová skupina: verejnosť
  • Miesto konania: Nová budova EF, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica

Referencie od účastníkov a účastníčok

„Kurz nadmieru splnil moje očakávania, lektorka bola perfektná, vedela by som ju počúvať aj týždeň. Ponúknuté praktické riešenia a rady sú na nezaplatenie."

„Lektorka neustále udávala príklady z praxe, čo hodnotím veľmi pozitívne."

„Lektorka bola ústretová a venovala sa tak účastníkom kurzu, ktorí nemali žiadne znalosti v danej problematike, ako aj poradila tým, ktorí už projekty pripravovali."

„Školenie nadmieru uspokojilo moje očakávania. Lektorka bola profesionálna a ochotná byť nápomocná pre všetkých."

„Na veľkej úrovni bol celý kurz na čele s prednášajúcou."

„Som presvedčená, že vzdelávanie je celoživotnou nutnosťou. Ďakujem Vám za Vašu prácu."

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici