Svetovo uznávaný špecialista z Brazílie na UMB

Dňa 8. júna 2017 sa konal v priestoroch Rektorátu UMB kurz Managing Change Focusing Innovation – Riadenie zmeny so zameraním na inovácie. Kurz viedol svetovo uznávaný brazílsky tréner, profesor Léo Fernando Castelhano Bruno, PhD., ktorý pôsobí na Fundação Dom Cabral. The Financial Times ohodnotil Fundação Dom Cabral už po jedenásty raz ako najlepšiu biznis školu v Latinskej Amerike.

Súčasťou kurzu boli okrem teoretických informácií aj prípadové štúdie, workshop a riešenie konkrétnych problémov a situácií v pracovnom prostredí zúčastnených spoločností.

Organizáciu podujatia zabezpečovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, referát celoživotného vzdelávania v spolupráci so vzdelávacou agentúrou Better Future, s. r. o., so spoločnosťou PLUS Academia a RK SOPK Banská Bystrica.

 

Informácie o školiteľovi:

Špecialista v oblasti ľudí, organizačného správania a inovácií, medzinárodný lektor v oblasti vedenia, organizačnej zmeny, organizačnej kultúry, vedy a techniky (inovácií) sa v priebehu jednodňového tréningu venoval nasledovným oblastiam:

  • Key Issues in Change Management (Organizational Readiness for Transformation)
  • The Change Process (Causal Cycle)
  • The Value Innovation Development Model
  • Case Study: Car Industry

 

Účastníčka kurzu: „Vďaka semináru profesora Bruna som začala vidieť svoje možnosti aj svoju prácu po novom. Uvedomila som si, v čom sú moje silné stránky aj rezervy, a to nielen v tímovej práci. Navyše, profesor Bruno inšpiruje aj svojou osobnou charizmou a ukazuje, ako môže vyzerať líderstvo v praxi."