Referencie

Referencie

Sme radi, keď môžeme uverejniť referencie od spokojných absolventov a absolventiek našich kurzov. Tešíme sa, že dokážeme zosúladiť požiadavky a očakávania účastníkov a účastníčok nášho vzdelávania s našou ponukou kurzov. Tieto dobré referencie nás zaväzujú a ďalej motivujú k uskutočňovaniu našich kurzov.


 

Referencie na kurz Praktická slovenčina v pracovnej sfére

Lektorka: Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

Miesto konania: Rektorát

Termín konania: 21., 25., 28. november a 7. december 2016

„Skvelý nápad, výborná lektorka a uvítam pokračovanie kurzu v druhom kole."

„Išlo o veľmi skvelý nápad, ktorý som rada prijala. Teším sa z takejto vzdelávacej aktivity. Praktické rady využijeme určite v našej pracovnej sfére."

„Kurz bol úžasný, veľmi ma posunul v riešení nie len pracovných, ale aj osobných problémov. Lektorka pôsobila vysoko profesionálne a ľudsky príjemne."


Referencie na kurz MemoQ pre prekladateľov

Lektorka: Marianna Bachledová

Miesto konania: FF UMB, Katedra anglistiky a amerikanistiky, K025

Dátum a čas konania: 2. december 2016, 9.00 – 13.00

„Kurz MemoQ hodnotím veľmi pozitívne."
„Zúčastnila by som sa aj obsiahlejšieho kurzu, ktorý by trval dlhšie."
„Rada som si odskúšala možnosť práce s CAT nástrojmi."


Referencie na kurz Biznis protokol

Lektorka: PhDr. Mária Holubová, PhD.

Miesto konania: Rektorát

Termín konania: 17., 18., 24., 25. október 2016

„Som rada, že som sa mohla zúčastniť kurzu Biznis protokol, nakoľko je to veľmi pútavá téma pre oblasť akademickej pôdy. Dozvedeli sme sa veľmi užitočné rady a skúsenosti, ktoré budem určite aplikovať do svojej praxe."

„Lektorka pôsobila veľmi profesionálne – verbálna aj neverbálna komunikácia. Kurz bol veľmi zaujímavý a prínosný nie len pre pracovnú oblasť."

„Kurz bol pre mňa prínosom. Napriek tomu, že bol krátky, naučili sme sa veľa užitočných pokynov, ktoré sa dajú preniesť do reálnych situácií."


Referencie na kurz Akademická angličtina (Konverzácie v anglickom jazyku)

Lektorka: PaedDr. Marta Valihorová, PhD.

Miesto konania: Filozofická fakulta UMB

Termín konania: 5. 4. – 7. 6. 2016

„Veľmi sa mi páčil prístup lektorky, ktorá sa snažila účastníčky neustále povzbudzovať a pozitívne motivovať.“

„Ďakujem lektorke za poskytnutie vyváženého priestoru rôznym aspektom akademickej angličtiny a za vytvorenie priateľskej atmosféry.“

„S realizáciou kurzu som spokojná, privítala by som to aj v ďalšom semestri.“


Referencie na kurz Európske jazyky – ako porozumieť cudzím jazykom bez učenia sa

Lektori: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., Mgr. Viera Krešáková, PhD., doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Mgr. Janka Kubeková, PhD., Mgr. Christoph Rosenbaum, Mgr. Lucia Rosenbaum Franková, PhD.

Miesto konania: Filozofická fakulta UMB

Termín konania: 11. 3. – 22. 4. 2016

„Kurz bol pre mňa prínosom v oblasti porozumenia rôznym jazykom. Zistila som, ktoré jazyky sú pre mňa prínosné, a ktorým sa chcem aj naďalej venovať. V kurze nejde o to, aby sme sa naučili všetky jazyky. Ide o to, aby sme porozumeli jazykom bez učenia sa pomocou interkomprehenzie a to u mňa bolo účinné."


„Kurz bol pre mňa zaujímavou skúsenosťou, nakoľko som sa nikdy nestretla s učením sa jazykov pomocou metódy interkomprehenzie. Zábavný a veľmi ľahký na pochopenie bol modul, ktorý sa zaoberal slovanskými jazykmi. Páčila sa mi časť o germánskych jazykoch, kde sme mali 1 rozprávku v 3 rôznych jazykoch (dánčina, nemčina, holandčina) a pracovali sme s nimi. Hoci som sa nikdy neučila nemčinu, dokázala som pochopiť skladbu viet v jednotlivých nemčine príbuzných jazykoch. Lektori jednotlivé články, témy, diskusie vždy prispôsobili podľa aktuálnosti diania vo svete. Po skúsenosti s portugalským jazykom v kurze som zistila, že je to pre mňa veľmi pôvabný jazyk a mám motiváciu ho študovať.“