Praktická slovenčina v pracovnej sfére

Praktická slovenčina v pracovnej sfére

Referát ďalšieho vzdelávania UMB organizoval kurz Praktická slovenčina v pracovnej sfére.

Účastníčky kurzu získali istotu pri posudzovaní pravopisnej stránky textov.

Informácie o kurze

  • Lektorka: Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
  • Termín kurzu: 21., 25., 28. november a 7. december 2016
  • Čas konania: od 8.00 do 9.30 hod.
  • Metódy vzdelávania: diskusia, cvičenia
  • Cieľová skupina: zamestnankyne a zamestnanci UMB
  • Miesto konania: Rektorát UMB, zasadacia miestnosť 1

Referencie od účastníčok

„Skvelý nápad, výborná lektorka a uvítam pokračovanie kurzu v druhom kole."

„Išlo o veľmi skvelý nápad, ktorý som rada prijala. Teším sa z takejto vzdelávacej aktivity. Praktické rady využijeme určite v našej pracovnej sfére."

Kurz bol úžasný, veľmi ma posunul v riešení nie len pracovných, ale aj osobných problémov. Lektorka pôsobila vysoko profesionálne a ľudsky príjemne."

Fotky z kurzu