MemoQ pre prekladateľov

MemoQ pre prekladateľov

Referát ďalšieho vzdelávania UMB v spolupráci s CLLP organizoval kurz MemoQ pre zamestnankyne a zamestnancov, ktorí mali záujem bližšie sa oboznámiť s prácou v prekladateľských nástrojoch.

Účastník a účastníčky sa po absolvovaní kurzu orientujú v práci v projektovom cykle, sú schopní vykonávať základné úkony v programe MemoQ, zakladať a nastavovať projekty, pracovať s balíčkami, vytvárať, importovať a exportovať pamäte a glosáre, vytvoriť pamäť z existujúcich prekladov, urobiť kontrolu kvality a finalizovať preklad

Informácie o kurze

  • Lektorka: Marianna Bachledová
  • Dátum a čas konania: 2. december 2016, 9.00 – 13.00
  • Miesto konania: FF UMB, Katedra anglistiky a amerikanistiky, K025
  • Cieľová skupina: zamestnankyne a zamestnanci UMB – prekladatelia
  • Metódy vzdelávania: prednáška, nácvik prekladu v programe

Referencie kurzu

„Kurz MemoQ hodnotím veľmi pozitívne."


„Zúčastnila by som sa aj obsiahlejšieho kurzu, ktorý by trval dlhšie."


„Rada som si odskúšala možnosť práce s CAT nástrojmi."

Fotky z kurzu