Biznis protokol

Biznis protokol

Referát ďalšieho vzdelávania UMB organizoval kurz Biznis protokol pre zamestnancov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Učastníci a účastníčky kurzu získali základné poznatky z oblasti protokolu so zameraním na komunikačné situácie v kontakte s domácimi a zahraničnými návštevami na akademickej pôde.

Informácie o kurze

  • Metódy vzdelávania: interaktívna prednáška, kreatívne cvičenia, náučné a vedomostné testy
  • Lektorka: PhDr. Mária Holubová, PhD.
  • Cieľová skupina: zamestnanci UMB
  • Miesto konania: Rektorát UMB, zasadacia miestnosť 1
  • Dátum konania: 17., 18., 24., 25. október 2016

Referencie od účastníčok

„Som rada, že som sa mohla zúčastniť kurzu Biznis protokol, nakoľko je to veľmi pútavá téma pre oblasť akademickej pôdy. Dozvedeli sme sa veľmi užitočné rady a skúsenosti, ktoré budem určite aplikovať do svojej praxe."

„Lektorka pôsobila veľmi profesionálne – verbálna aj neverbálna komunikácia. Kurz bol veľmi zaujímavý a prínosný nie len pre pracovnú oblasť."

„Kurz bol pre mňa prínosom. Napriek tomu, že bol krátky, naučili sme sa veľa užitočných pokynov, ktoré sa dajú preniesť do reálnych situácií."

Fotky z kurzu