Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 hodín
 • Cena: 35,- eur

Cieľ kurzu

 • Znižuje sa vaše pracovné nadšenie?
 • Neviete sa zbaviť únavy z práce?
 • Napriek vynaloženému úsiliu klesá Vaša pracovná výkonnosť?
 • Častejšie Vás prenasledujú rôzne ochorenia?
 • Signalizuje Vám okolie, že ste sa zmenili z priateľského na nespokojného a konfliktného človeka?

Príčinou môže byť syndróm vyhorenia, ktorý vzniká v dôsledku chronického pracovného stresu. Cieľom tréningového kurzu je zistenie osobných stratégií zvládania stresu, oboznámenie sa s príznakmi a priebehom syndrómu vyhorenia. Naučíte sa techniky na zvládanie záťaže a relaxačné techniky, vďaka ktorým by malo dôjsť k opätovnému nárastu pracovnej výkonnosti a radosti z práce.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí cítia, že ich ohrozuje stres a syndróm vyhorenia.

Obsah tréningu

 • vnímanie súkromnej a pracovnej záťaže u jednotlivca
 • rizikové faktory v zamestnaní – identifikovanie stresorov
 • správna organizácia práce a odpočinku ako faktor ovplyvňujúci prežívanie záťaže a stresu
 • vyčerpanosť – dôsledok nadlimitnej záťaže a nedostatočného odpočinku
 • omyly v myslení ako zdroj stresu v našom živote
 • spôsoby reagovania na stres – adekvátne a neadekvátne
 • osobnostné vlastnosti vo vzťahu k zvládaniu záťaže a stresu
 • pozitívne vnímanie seba samého – podstata prekonávania mnohých životných ťažkostí
 • syndróm vyhorenia (príznaky, fázy, test miery vyhorenia)
 • prevencia syndrómu vyhorenia
 • relaxačné techniky

Absolvent kurzu

 • dokáže identifikovať príznaky syndrómu vyhorenia
 • zistí osobné stratégie zvládania stresu
 • ovláda techniky na odbúranie stresu a techniky na uvoľnenie tela a duše
 • vie odhaliť svoje zdroje stresu a následne ich minimalizovať

Lektorka

 • PhDr. Lýdia Miškolciová, PhD. – lektorka pôsobí ako odborná asistentka na Katedre PF UMB. V Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Banskej Bystrici pôsobila ako metodička a neskôr psychologička. Realizovala pedagogicko-psychologické poradenstvo. Má skúsenosti vo vedení tréningov zameraných na prevenciu syndrómu vyhorenia.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz