TÍM KURZOV UMB

Manažment

Mgr. Jana Štefániková

Mgr. Jana Štefánikováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1137   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora
Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Lektori

Mgr. Robert Sabo, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Oľga Švarcbacherová

PaedDr. Marta Valihorová, PhD.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

RNDr. Katarína Sebínová, PhD.