Manažment chránených území

Manažment chránených území
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cena: 50 €

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je priblížiť hodnotu a význam chránených území pre ochranu biodiverzity a regionálny rozvoj, ich spravovanie a rôzne aspekty, ako aj základné princípy a postupy manažmentu. Zároveň kurz praktickým prístupom rozvinie kompetencie a zručnosti absolventov kurzu v oblasti nástrojov integrovaného manažmentu chránených území.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sú priamo či nepriamo zainteresovaní do manažmentu chránených území (najmä pracovníkom chránených území, ale aj vlastníkom, užívateľom a správcom pozemkov, predstaviteľom štátnej správy a samospráv, politikom  a podnikateľom v cestovnom ruchu vrátane MVO).

Tématické okruhy

 • Chránené územia ako nástroj ochrany biodiverzity
 • Navrhovanie chránených území
 • Hrozby pre chránené územia
 • Získavanie informácií, ich spracovanie a komunikácia
 • Manažmentové plány v chránených územiach
 • Financovanie a ekonomika
 • Manažment prírodných zdrojov a krízový manažment
 • Turizmus a rekreácia
 • Posúdenie efektívnosti manažmentu
 • Nástroje integrovaného manažmentu chránených území

Absolvent kurzu

Absolventi kurzu budú mať predstavu o tom, ako môžu integrovať socio-ekonomické a ekologické aspekty manažmentu chránených území. Na základe získaných teoretických a vedeckých základov budú schopní používať praktické prístupy v manažmente (napr. participatívny prístup, posúdenie efektívnosti manažmentu, riešenie problémov pri zakladaní a plánovaní chránených území). Budú vedieť prezentovať benefity chránených území pre ochranu prírody, ale aj miestne obyvateľstvo a podporovať interdisciplinárny dialóg a hľadanie konsenzu.

Lektor

 • Ing. Juraj Švajda, PhD. – lektor má takmer desaťročné skúsenosti s praktickou prácou v ochrane prírody (pôsobil na MŽP SR, v ŠOP SR – Správe TANAP-u, bol členom Slovenského výboru pre program UNESCO „Človek a biosféra" a Svetovej komisie pre chránené územia IUCN). Aktuálne sa venuje predovšetkým problematike ľudskej dimenzie manažmentu prírodných zdrojov (vplyvy turizmu na chránené územia, ekosystémové služby, krízový manažment atď.).

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz

Autor: Juraj Švajda