Firemná kultúra a etika

Firemná kultúra a etika
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 18 hodín
  • Cena: 72 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je naučiť manažérov a zamestnancov prečo a ako pracovať na diagnostike a kreovaní dobrej, etickej firemnej kultúry.

Cieľová skupina

Manažéri (vrcholový a stredný manažment), zamestnanci a jednotlivci, ktorých zaujíma ako vytvoriť dobrú, etickú organizačnú kultúru.

Tematické okruhy

  • Firemná kultúra - (pojem, predmet, prvky, štruktúra, obsah)
  • Zdroje firemnej kultúry
  • Firemná kultúra a stratégia
  • Firemná kultúra a výkonnosť organizácie
  • Diagnostika firemnej kultúry
  • Vytváranie žiaducej firemnej kultúry

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude schopný rozpoznať znaky dobrej, etickej organizačnej kultúry a bude vedieť vytvoriť koncepciu pre tvorbu žiaducej firemnej kultúry.

Metódy vzdelávania

Prednáška, brainstorming, diskusia, skupinová práca, rolové hry, úlohy spojené s riešením problémov.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Lektorka

  • PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. – lektorka sa od roku 2004 profesionálne venuje problematike firemného vzdelávania so zameraním na leadership, tréningy pre vrcholový a stredný manažment, diagnostiku a tvorbu žiaducej firemnej kultúry, ako aj odborné jazykové vzdelávanie.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz