MS Excel II.

MS Excel II.
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cena: 50,- eur

Cieľom kurzu je využívať efektívnym spôsobom nástroje programu MS Excel na zjednodušenie a urýchlenie práce v programe. Oboznámiť sa s rozšírenými možnosťami vytvárania a upravovania údajov v tabuľke, s pokročilým používaním vzorcov a funkcií, tvorbou grafov, spracovávaním zoznamov a databáz, s prácou s kontingenčnou tabuľkou a tvorbou formulárov.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený používateľom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel, využívajú vzorce a poznajú základné funkcie, jednoduché možnosti formátovania údajov, poznajú základné činnosti pri tvorbe grafov a tlači dokumentov.

Metódy vzdelávania

seminár v e-learningovej forme vzdelávania

Obsah kurzu

 • Rozšírené možnosti formátovania, podmienené formátovanie, overovanie údajov. Prepojenie hárkov a zošitov.
 • Rôzne spôsoby kopírovania, vytváranie radov.
 • Vzorce a funkcie: zložitejšie výpočty, pomenovanie buniek a oblastí, vybrané funkcie: logické, textové, dátumové, vyhľadávacie. Vkladanie a úprava vnorených funkcií.
 • Spracovanie zoznamov a databáz: zoradenie, filtrovanie, medzisúčty, databázové funkcie.
 • Zabezpečenie zošitu a hárku.
 • Pokročilá práca s úpravou grafov.
 • Kontingenčné tabuľky a grafy.
 • Tvorba a úprava formulárov.

Lektorka

RNDr. Katarína Sebínová, PhD. - lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz