MS Excel I.

MS Excel I.
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 12 hodín
  • Cena: 50,- eur

 

Cieľom kurzu je oboznámiť sa s prostredím MS Excelu a so základnými nástrojmi MS Excelu.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený používateľom, ktorí majú s MS Excelom minimálne skúsenosti, prípadne s programom dlho nepracovali a majú záujem si obnoviť základné znalosti a vytvoriť si základ pre jeho využívanie v každodennej praxi.

 

Obsah kurzu

  • Popis prostredia MS Excel, nastavenia základných volieb v programe.
  • Základné pojmy a činnosti: zošit, hárok, stĺpec, riadok, bunka. Typy údajov, ich vkladanie a úprava. Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie. Formátovanie údajov.
  • Vzorce a funkcie: princíp výpočtov, kopírovanie vzorcov, absolútne a relatívne adresovanie, základné funkcie (súčet, priemer, maximum, minimum, počet buniek, logická funkcia IF)
  • Práca s rozsiahlymi údajmi: zobrazenie, zoradenie, filter.
  • Tvorba a úprava grafov.
  • Príprava výstupov a tlač.

Metódy vzdelávania

  • seminár v e-learningovej forme vzdelávania

Absolvent kurzu

Absolvent kurzu bude vedieť samostatne vytvoriť a upraviť jednoduché tabuľky v programe MS Excel, použiť v nich základné vzorce a funkcie, zobraziť a upraviť údaje v grafe, pripraviť tabuľku na vytlačenie.

Lektorka

RNDr. Katarína Sebínová, PhD. - lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.

 

 

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz