Time a stres manažment

Time a stres manažment
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 hodín
 • Cena: 35,- eur

Cieľ kurzu

 • Stále na nič nemáte čas?
 • Nič nestíhate?
 • Ste z toho v strese?
 • Chcete zvýšiť svoju produktivitu?
 • Chcete si dopriať viac času?

Efektívnym plánovaním, riadením svojho času a flexibilným reagovaním na stresové situácie zvýšite svoje šance v ďalších výzvach svojho života – v práci, v súkromí a všeobecne vo vzťahoch so svojím okolím. Cieľom kurzu je zážitkovou formou získať poznatky o strese, jeho príčinách a dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania a tiež naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie a efektívne manažovať svoj čas.

ČAS JE TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME!

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú ovládať seba samého, svoj čas a eliminovať stres.

Obsah kurzu

Stres manažment

 • Stres
 • Identifikácia vlastných stresorov
 • Typy stresových situácií
 • Krátke relaxačné cvičenia a aktivačné techniky

Time manažment

 • Efektívna organizácia času
 • Stanovenie si cieľov
 • Krivka koncentrácie, výkonnosti, biorytmus
 • Zlodeji času a eliminácia

Absolvent kurzu

 • Získa vedomosti, schopnosti na identifikovanie a zlepšenie nedostatkov v plánovaní svojho času.
 • Implementovaním poznatkov postrehne zreteľnú úsporu času a bude schopný riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele.
 • Zvládne špecifikovať príčiny a prejavy stresu u seba a zvoliť efektívne copingové stratégie na jeho zvládnutie.

Na základe týchto zručností bude absolvent výkonnejší, pokojnejší v pracovnom aj súkromnom živote tzv. work life balance.

Lektorka

 • PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. – lektorka je vysokoškolská učiteľka s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých v školstve, ale aj v súkromnom sektore. Vedie tréningy zamerané na rozvíjanie sociálnych zručností (sebapoznanie, asertivita, rozvoj komunikačných zručností) a zvládanie záťažových situácií.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz